Årsmötesprotokoll 2023


Här kommer protokollet från årsmötet 2023.