Information

Säker & Trygg förening

Sedan 2016  är vi certifierade i Säker & Trygg förening.  Arbetet med detta fortgår kontinuerligt.
Säker och trygg 2019 . Arbetet med detta fortgår kontinuerligt.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2019
Resultat och balansräkning 2019

Revisionsberättelse 2019

Budget Oddur 2020 – Blad1
Dokument valberedningen

VÅRA SPONSORER