Integritetspolicy & GDPR

Behandling av personuppgifter och GDPR

Vi vill uppmärksamma dig på att EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning – GDPR (General Data Protection Regulation) – som ersätter vår personuppgiftslag. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018, och omfattar även ideella föreningar. För dig som medlem i Oddur innebär det inga direkta förändringar. Du kommer få information och erbjudanden från Oddur precis som vanligt. Vi har dock uppdaterat och förtydligat informationen om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen.

Ta en stund och läs igenom den uppdaterade informationen som börjar gälla den 25 maj 2018. Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem i Oddur, men om du av någon anledning inte längre önskar vara medlem kan du när som helst meddela oss detta.

För att vara medlem behöver du lämna ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter för registrering i föreningen, samt betala in din medlemsavgift. För att försäkra dig om att få all information och alla erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange alla dina kontaktuppgifter. Detta för att kommunikation ibland endast sker i en av kanalerna till exempel via mejl eller mobilnummer. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter är en förutsättning för ett medlemskap.

Vi har en hemsida (www.oddur.se), en Facebookgrupp (Oddur Islandshästförening) samt finns på Instagram som används för att lägga ut information.

Behandling av dina personuppgifter

När du blir medlem i Oddur lagras de uppgifter du lämnar i Oddurs medlemsregister, som i sin tur är en del av Svenska Islandshästförbundets, och i förlängningen Riksidrottsförbundets, register. Medlemsuppgifterna lagras i Idrott On Line (IOL).

I och med att personnummer registreras så söker IOL fram folkbokföringsadressen. Du som medlem kan själv bestämma om det ska vara synligt för övriga i föreningen, eller inte.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta ditt medlemskap, se kontaktuppgifter till Oddur på hemsidan.

Oddur kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du är medlem. Oddur har infört rutiner för att hålla dina personuppgifter aktuella och för att gallra inaktuella personuppgifter, t.ex. uppdateras dina personuppgifter kontinuerligt under ett år. Vid uppsägning av medlemskapet kommer dina personuppgifter att raderas senast inom ett år efter uppsägningen. Om du inte betalar medlemsavgiften kommer ditt medlemskap att avslutas och dina personuppgifter kommer då att raderas enligt ovanstående.

Oddur delar inte dina personuppgifter med någon.

Dina val

Du kan när som helst avaktivera dig för utskick via en enskild kanal och återkalla ditt samtycke. Du kan även kontakta någon i Oddurs styrelse alternativt medlemsadministratören per telefon för att anmäla detta.

Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter om dig som Oddur behandlar och begära att dina uppgifter rättas eller kompletteras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Under vissa förutsättningar och i enlighet med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring eller analysändamål och begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan i ett elektroniskt format.

Om Du har frågor gällande Oddurs behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till någon i Oddurs styrelse eller medlemsadministratören, se kontaktuppgifter på hemsidan. Om du har klagomål om behandling av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Uppsägning av ditt medlemskap

Medlemskapet i föreningen gäller ett kalenderår i taget. Du kan när som helst säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.

”Force Majeure” – skador som inte kan förutsägas

Oddur är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Oddur är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Oddur varit normalt aktsam.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information