Medlem

Oddur Islandshästförening är en ideell förening. Varje medlem betalar en avgift för olika typer av medlemskap. En del av medlemsavgiften går till SIF (Svenska Islandshästförbundet), som ansvarar för alla islandshästföreningar i Sverige. 

För att bli medlem i Oddur Islandshästförening gör du så här:
Betala in den medlemsavgiften som passar dig till BG: 429-6141.
Märk betalningen med ditt namn och personnummer. Du kan även swisha till nummer: 123 395 64 06.
Skriv då namn och personnummer i swishen. 
Har du frågor kring medlemsskapet är det bara att höra av dig till oss via mail: oddurinfo@gmail.com 

      Medlemsavgift       

 •  Senior                                 550:-    
 • Ungdom (t.o.m. 18 år)          300:-      
 • Intro. medlemskap               300:-           
 • Stödmedlem                        100:-             
 • Familj*                                  725:-       
 • Oddurvän **                         130:-   

Som medlem i Oddur och SIF får du bl a detta:
Möjlighet att delta i alla våra aktiviteter som passar både dig med och utan häst, som t.ex. föreläsningar, kurser, gemensamma uteritter och träningstillfällen och träningar för diverse olika tränare. Du har också möjligheten att engagera dig aktivt i föreningen och bygga upp vår gemensamma verksamhet. 

 • Tidningen Icehorce 4-5 ggr/år 
 • Inloggning i World Fengur
 • Rabatt hos Agria
 • Kollektivförsäkring.

 Som medlem endast i Oddur, Oddurvän, får du:

Möjlighet att delta i alla våra aktiviteter som passar både dig med och utan häst, som t.ex. föreläsningar, kurser, gemensamma uteritter och träningstillfällen och träningar för diverse tränare

 • Vårt medlemsblad              

*   Familj: i detta medlemskap ingår automatiskt senioravgift, övriga i familjen, oavsett antal, ingår men måste bo på samma adress.

** Oddurvän: kan delta i alla Oddurs aktiviteter (ej KM) men får inte SIF:s medlemstidning.       

Introduktionsmedlemskap: nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren kan köpa detta. Tidningen Islandshästen ingår.

Stödmedlem: endast avgift till Oddur (medlemskap i annan klubb krävs)

All betalning sker till Oddur BG: 429-6141 eller swish 123 395 64 06
Medlemstidningar skickas inte ut retroaktivt.

Medlemsavgifterna för 2022, som lokalföreningarna betalar till SIF för respektive medlem, ser ni nedan.

Dessa avgifter är de som SIF debiterar föreningarna för varje medlem:
Vuxen                            450:-
Junior (t.o.m. 18 år)       200:-
Introduktionsmedlem     300:-
Familjemedlem              100:-