Oddurs nya styrelse 2021

På årsmötet via Zoom som genomfördes den 17 februari valdes följande in till Oddurs nya styrelse.

Sara Johansson – ordförande

Anni Olsson – vice ordförande och ledamot i aktivitetssektionen

Jennifer Hjorthejm – sekreterare

Lena Andersson – kassör

Maja Lindblom – suppleant i aktivitetssektionen

Jill Engström – suppleant i aktivitetssektionen

Emelie Nilsson – suppleant i informationssektionen

Malin Alvkäll – ledamot i informationssektionen

Lämna ett svar