Säker och trygg förening

Den 7 december deltog jag, Malin, och Anni på certifieringen av Säker och Trygg förening som genomfördes på Ekerum. Det var representanter från ett flertal av våra öländska föreningar som deltog och vi lärde oss mycket matnyttigt av varandra. Gemensamt för kvällen var ju självklart alla föreningars arbete med att bli Säker och tryggcertifierade.

Vi i Oddur arbetar ju också med detta och vi kommer att gå igenom materialet med er på årsmötet. Vi kommer också att lägga ut dokumentet i sin helhet på vår hemsida.

De olika blocken som ingår i Säker och trygg är följande:
– Mål och värdegrund
– Brandsäkerhet
– Regler och besiktning av anläggning/lokaler
– Utemiljön i er närhet
– Utrustning för den verksamhet som bedrivs
– Föreningskultur/klimat och trygga idrottsmiljöer
– Olycksfall/Akut insjuknande
– Föreningskunskap
– Ledarskap
– ANDTS – Alkohol, narkotika, droger, tobak och spel
– Resor/Transporter

Alla föreningar utgår från dessa block men föreningarna har också väldigt olika förutsättningar som ni ser. Vi har t.ex. ingen lokal eller anläggning och då arbetar inte vi med det blocket.

Vi hade en mycket trevlig och intressant kväll tillsammans med de andra föreningarna och Therese Möllevi från RF/SISU som anordnade kvällen. Vi fick många tips från de andra om hur vi kan tänka och det är alltid givande med erfarenhetsutbyten föreningar emellan.

Såhär kunde det se ut i ett dokument gällande om någon beter sig illa.
En bra skylt att visa upp vid barn och ungdomssutövande.
Många kloka inlägg under kvällen när vi diskuterade hur vi bäst når våra medlemmar.
Stort tack Therese för en trevlig kväll!


Lämna ett svar