Välkommen till Oddur!

Nu är vi fler medlemmar än någonsin förut i Oddur – 115 stycken – riktigt kul!

OBS! Under jul/nyårsperioden är det Siv Jaensson som tar över administrationen av hemsidan, mejl till henne är siv.jaensson@telia.com. Aktuella medlemsavgifter är nu publicerade, faktura skickas av SIF. Undantag är för Oddurvänner som betalar direkt till Oddurs bg. Läs om alla detaljer under ”Medlem”!

Riktigt fina helger önskas er alla!

Vinter 030

Senaste aktivitet: föreläsningskväll med tema foder
Nästa aktivitet: Glöggritt i Ö Vannborga, Öland – 6 januari 2015

Årsmöte 3 mars 2015

Senaste styrelsemöte: 9 oktober + några frågor 16 december 2014
Nästa styrelsemöte: 15 januari 2015

Nyhet: Kepsar! Se på vårt ”Salutorg”
 
Årsmöteshandlingar
Stadgar för ODDUR antagna 110217

Uppdaterat 2014-12-17 av Ylva Jonasson Armfelt