Välkommen till Oddur!

Nu är vi fler medlemmar än någonsin förut i Oddur – 115 stycken – riktigt kul!

IMG_1608 - Kopia  

Nästa aktivitet: föreläsningskväll med tema foder – 16 december

Senaste styrelsemöte: 2014-10-09 (protokoll kommer, publiceras under ”medlem”)
Nästa styrelsemöte: 2015-01-15
Årsmöte preliminärt i februari 2015

 

 
Årsmöteshandlingar
Stadgar för ODDUR antagna 110217
Budget 2014

Det blev rekordstort antal deltagare på årsmötet denna gång, säkert bidrog Haffis föreläsning om ridning och självkänsla mm till det. Styrelseledamöterna Christian Blücher, Magdalena Henrysson Snöberg, Camilla Carlsson och Gunilla Skarsgård avtackades och in valdes Anna-Greta Larsson (sekr), Anna Blomqvist (ledamot info-sektionen), Jeanette Skogergård (suppleant akt-sektionen) och Ursula Debbert (suppleant info-sektionen).

P1120732P1120730

Årsmötet 4 februari på Byteaterns café

 

 

Uppdaterat 2014-10-21 av Ylva Jonasson Armfelt