Välkommen till Oddur!

Nu finns Oddurkepsar att köpa, mer information under Salutorget.

Aktuella medlemsavgifter är nu publicerade, faktura skickas av SIF. Undantag är för Oddurvänner som betalar direkt till Oddurs bg. Läs om alla detaljer under ”Medlem”!
10471592_10152783364497772_1140717403098305444_n - Kopia

Nästa aktivitet: Träning för Ina Wenehult 7 februari, föreläsning om säkerhet 10 februari
Senaste aktivitet: Träning för Ina Wenehult 18 januari
Årsmöte 3 mars 2015
Senaste styrelsemöte: 15 januari 2015
Nästa styrelsemöte: bestäms vid årsmötet
 
Årsmöteshandlingar
Stadgar för ODDUR antagna 110217

Uppdaterat 2015-01-25 av Ylva Jonasson Armfelt