Bankgiro och Swish

Medlemsavgift och avgifter för aktiviteter sker via:

BG: 429-6141 eller Swish: 123 395 64 06