Bli medlem

Oddur Islandshästförening är en ideell förening. Varje medlem betalar en avgift för olika typer av medlemskap. En del av medlemsavgiften går till SIF (Svenska Islandshästförbundet), som ansvarar för alla islandshästföreningar i Sverige. 

För att bli medlem i Oddur Islandshästförening gör du så här:
Betala in den medlemsavgift som passar dig till BG: 429-6141.
Märk betalningen med ditt namn och personnummer.

Du kan även swisha till nummer: 123 395 64 06.
Skriv då namn och personnummer i swishen. 
Har du frågor kring medlemsskapet är det bara att höra av dig till oss via mail: oddurinfo@gmail.com

Medlemsavgift       

  • Senior                                  550:-    
  • Ungdom (t.o.m. 18 år)          300:- 
  • Familj                                 725:-      
  • Intro. medlemskap               300:-           
  • Stödmedlem                        100:-             
  • Oddurvän **                         130:-   

Senior- och ungdomsmedlem
I detta medlemsskap ingår:
Möjlighet att delta i alla våra aktiviteter som passar både dig med och utan häst, t.ex. föreläsningar, kurser, gemensamma uteritter och träningar för diverse olika tränare. Du har också möjligheten att engagera dig aktivt i föreningen och bygga upp vår gemensamma verksamhet.  DU måste vara senior- eller ungdomsmedlem för att få tävla på tävlingar arrangerade inom SIF.

  • Tidningen Icehorce 2 ggr/år 
  • Inloggning i World Fengur
  • Rabatt hos Agria
  • Kollektivförsäkring.

Familjemedlem
I detta medlemskap ingår automatiskt en senioravgift och övriga i familjen ingår i föreningen. Alla måste dock bo på samma adress. 

Introduktionsmedlem
För att bli introduktionsmedlem får du inte ha varit medlem de senaste tre åren. Du har samma förmåner som senior- och ungdomsmedlemmen.

Stödmedlem
Om du är medlem i en annan förening kan du vara stödmedlem. Du kan delta i alla Oddurs arrangemang.

Odddurvän
Du kan delta i alla Oddurs arrangemang.