Medlem

Oddur Islandshästförening är en ideell förening. Varje medlem betalar en avgift för olika typer av medlemskap. En del av medlemsavgiften går till SIF (Svenska Islandshästförbundet), som ansvarar för alla islandshästföreningar i Sverige.

 Som medlem i Oddur och SIF får du bl a detta:

Möjlighet att delta i alla våra aktiviteter som passar både dig med och utan häst, som t.ex. föreläsningar, kurser, gemensamma uteritter och träningar för diverse tränare

 • Tidningen Islandshästen 4-5 ggr/år och vårt medlemsblad
 • Inloggning i World Fengur
 • Rabatt hos Agria
 • Kollektivförsäkring.

 Som medlem endast i Oddur, Oddurvän, får du:

Möjlighet att delta i alla våra aktiviteter som passar både dig med och utan häst, som t.ex. föreläsningar, kurser, gemensamma uteritter och träningar för diverse tränare

 • Vårt medlemsblad

      Medlemsavgift       

 •  Senior                        550:-    
 • Ungdom (t o m 18 år) 300:-      
 • Intro. medlemskap      300:-           
 • Stödmedlem               100:-             
 • Familj*                         725:-       
 • Oddurvän **                130:-                  

*   Familj: i detta medlemskap ingår automatiskt senioravgift, övriga i familjen, oavsett antal, ingår men måste bo på samma adress.

** Oddurvän: kan delta i alla Oddurs aktiviteter (ej KM) men får inte SIF:s medlemstidning.       

Introduktionsmedlemskap: nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren kan köpa detta. Tidningen Islandshästen ingår.

Stödmedlem: endast avgift till Oddur (medlemskap i annan klubb krävs)

All betalning sker till Oddur BG: 429-6141, swish 1233956406
Medlemstidningar skickas inte ut retroaktivt.