Medlem

Medlemsavgift                                      Oddurs del

Senior                                       500:-       100:-
Ungdom (t o m 18 år)       300:-       100:-
Intro. medlemskap            300:-             0:-
Stödmedlem                                             100:-
Familj*                                       675:-       125:-
Oddurvän **                                              130:-

*   Familj: i detta medlemskap ingår automatiskt senioravgift, övriga i familjen, oavsett antal,  ingår men                   måste bo på samma adress.
** Oddurvän: kan delta i alla Oddurs aktiviteter (ej KM) men får inte SIF:s medlemstidning. Introduktionsmedlemskap: nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren kan köpa          detta. Tidningen Islandshästen ingår.

Stödmedlem: endast avgift till Oddur (medlemskap i annan klubb krävs)

All betalning sker till Oddur BG: 429-6141 alternativt Swish 1233956406
Medlemstidningar skickas inte ut retroaktivt.

Nya stadgar Oddur 2016

 

Uppdaterad 2019-03-07