Kontakt/Oddurs styrelse

Oddurs styrelse 2022

Ordförande
Anni Olsson

Vice ordförande 
Malin Alvkäll 

Sekreterare
Jill Engström

Kassör
Helena Ervenius

Josefine Svensson (ledamot)
Agnes Törnqvist (suppleant)
Lova Hellgren (suppleant)

Mailadress till Oddur:  oddurinfo@gmail.com