Kontakt/Oddurs styrelse

Oddurs styrelse 2023

Ordförande
Anni Olsson

Vice ordförande 
Malin Alvkäll 

Sekreterare
Jill Engström

Kassör
Helena Ervenius

Lena Davoust (ledamot)
Agnes Törnqvist (suppleant)
Lova Hellgren (suppleant)
Ebba Lang (Suppleant)

Mailadress  till Oddur:  oddurinfo@gmail.com