Kontakt/Oddurs styrelse

Oddurs styrelse 2023

Ordförande
Anni Olsson

Vice ordförande 
Malin Alvkäll 

Sekreterare
Jill Engström

Kassör
Helena Ervenius

Lena Davoust (ledamot)
Agnes Törnqvist (suppleant)
Lova Hellgren (suppleant)
Ebba Lang (suppleant)