LOK-stöd och Lärgrupp

 

Visste ni att Oddur kan ansöka om bidrag från RF-SISU (Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna) för alla aktiviteter och träffar som vi har?

Detta gör vi genom att rapportera in alla våra gemensamma ritter, utbildningar och olika träffar som vi genomför i föreningen.

Ni medlemmar kan alltså hjälpa föreningen genom att rapportera in om ni har någon planerings- eller stalldag, en gemensam ritt eller bara träffas och utbyter kunskap med varandra. Ju fler aktiviteter vi rapporterar in, ju mer pengar får vi till vår förening!

Vi kan rapportera två olika typer av aktiviteter som genererar pengar till föreningen, en för så kallat LOK-stöd för barn-och ungdomsaktiviteter och en för så kallade lärgruppstimmar där vi medlemmar i föreningen träffas och planerar verksamhet eller förbereder en aktivitet eller bara ses och pratar häst och utbyter kunskap. För mer information kring LOK-stöd och lärgruppstimmar se informationen längst ner på sidan.

För att en barn- och ungdomsaktivitet ska kunna rapporteras krävs att ni är minst tre deltagare (alla behöver inte vara medlemmar) som är mellan 7 – 25 år samt en ledare. För att en lärgruppstimme ska kunna rapporteras in behöver ni vara minst tre deltagare (alla behöver inte vara medlemmar) samt uppger vem som har varit ansvarig, aktiviteten måste även ha pågått i minst 45 minuter.

Skicka tid och datum, typ av aktivitet och namn på deltagare (personnummer behövs på deltagare som inte är medlemmar) till carolinasoderstedt@hotmail.se

Stort tack för er hjälp med att få in pengar till vår förening som kan användas till fler roliga aktiviteter!

Information från RF-SISU om LOK-stöd och lärgruppstimmar

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Skicka all info till: carolinasoderstedt@hotmail.se