LOK-stöd och Lärgruppstimmar

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Detta innebär att vi rapporterar in om vi har en aktivitet (det kan vara en turridning) med barn och ungdomar i åldern 7-25. Har ni medlemmar det vill vi gärna att ni skickar in detta till oss. Då behöver vi veta datum, namn på den som höll i aktiviteten (LOK-ledare) och namn och personnummer på deltagande barn och ungdomar. Det behöver vara minst 3 deltagare. Ni skickar alltså in dem till oss och vi söker sen LOK-stödet.

Ansökan för våren måste vara inne senast 25 augusti
Ansökan för hösten måste vara inne senast 25 februari

Ju fler aktiviteter vi rapporterar in, ju mer pengar får vi till vår förening!


Lärgruppstimmar
Så fort vi i föreningen träffas och planerar verksamhet eller förbereder aktivitet så kan vi få ihop lärgruppstimmar som genererar pengar till föreningen. För att dessa ska räknas behöver det vara minst 3 deltagare och träffen måste vara minst 45 minuter.
Gör ni detta vid något tillfälle vill vi att ni skickar in det till oss och då behöver vi följande info: Datum, namn och längd på träffen. Observera att dessa räknas i 45-minuters block så en lärgruppstimme är 45 minuter, inte 60 minuter.

Maila denna info till oddurinfo@gmail.com
Stort tack för er hjälp med att få in pengar till vår förening!