Medlemsmöte!

Medlemsmöte angående ovalbana I Oddur

Vi i styrelsen tittar just nu på möjligheten att anlägga en Oddur-anläggning dvs ovalbana och ridbana. Syftet är att vi i Oddur ska få en plats att samlas och ha aktiviteter på samt att oddurs alla medlemmar ska få en bra anläggning att träna på. Finanisering och bidrag till en sån här anläggning finns att söka. Vi har sökt tillgänglig mark i Mörbylånga kommun (där Oddur har sitt säte).

Vi kallar till detta möte för att få svar på följande frågor:

1. Vill vi ha en sån här anläggning I Oddur?

2. Vilka vill vara med i en anläggningsgrupp för planering, bidragsansökan, skötsel mm?

3. Var ska den vara? Har ni tips på tillgänglig mark?

Datum: 22 september

Tid: 19.00 – 21.00

Plats: Rydbergsgården i Algutsrum

Anmälan: oddurinformation@gmail.com senast 21 september

Oddur bjuder på fika

Har du någon tanke eller fråga innan mötet hör av dig via e-post till oddurinformation@gmail.com
Kan ni inte komma till mötet får ni gärna tycka till via ovanstående e-post senast 20 september.

Lämna ett svar